İş Teslimi

Üretimde iş parçası kalitesi genellikle parça boyutu ve yüzey kalitesi gerekliliklerini karşılama açısından tanımlanır. İlave bir kalite ölçümü (yani zamanında teslimat performansı), süreç kalitesi olarak adlandırılabilir. Üretici, planlanan üretim süresinin işi tamamlamak ve söz verilen zamanda müşteriye teslim etmek açısından yeterli olduğunu belirlemek için süreçleri kontrol etmelidir.